My new town


Everyday, I see a new exciting thing! This is a huge city, with many many peoples, and I love this atmosphere, full of different languages, full of smells and flashing girls dressed in impossible colors, I love this town!!!

6 nhận xét:

Loren nói...

this is a great town, I hope met you here!

SOFIA'S MIRRORS & LIGHTS nói...

welcome beautiful lady!

Parangon nói...

it's a cool city, I know many men in the most darker alleys!

BRinKo nói...

luv this town! Hope to met ya soon!

KOI FISH nói...

Làm thế nào bạn đang may mắn!

Nặc danh nói...

chắc chắn là một kinh nghiệm rất bổ ích cho bạn, người anh em họ của tôi thân yêu. Tôi hy vọng bạn có trò chơi tốt và bạn theo đuổi nhiều dự án của bạn, không quên những giấc mơ của bạn!